Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Svetomir Samardžiæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Koalicija Povratak (KP)

  Lični podaci

  • Rođen 05.04.1948
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Doktor medicine

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 30 god. načelnik Zavoda za zaštitu zdravlja
  • Upravnik Instituta za epidemiologiju,
  • Savetnik saveznog sanitarnog inspektora

  Jezici osim maternjeg

  • Ruski
  • Delimično engleski

  Adresa

  • Beograd