Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ramush Haradinaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Alijanca za Budućnost Kosova (AAK)

  Lični podaci

  • Rođen 03.07.1968 u Gloðan, Deèane
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Vojno osposobljavanje.
  • Pohaða Pravni fakultet.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Sport.
  • Graðevina.
  • Obezbeðenje.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Francuski

  Adresa

  • Arbëri (bivši Dragodan), ul. “Selim Berisha”, Priština