Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Zylfije Hundozi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Alijanca za Budućnost Kosova (AAK)

  Lični podaci

  • Rođena 01.06.1956 u Orahovac, Kosovo
  • Udata, majka dvoje dece

  Obrazovanje

  • Medicinski fakultet, Priština.
  • Magistratura iz neurologije, Zagreb.
  • Doktorat iz neurologije, Priština.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Lekar u Neuropsihijatrijskoj klinici i profesor neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski

  Adresa

  • Lagja Velania, Ul. “Nazim Hikmeti,” Br. 14