Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gani Sadik

Funkcije u Skupštini Kosova

    Partija

    Lični podaci

    • Rođen 21.09.1945 u Prištini
    • Oženjen

    Obrazovanje

    • Geolog
    • Geograf

    Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

    • Producent
    • Organizator

    Jezici osim maternjeg

    • Albanski
    • Srpski
    • Engleski

    Adresa

    • Aktaš III, Bl. VII-5/9, Priština
     

    Komisioni për Buxhet dhe Financa

    Tel: 038 211 186

    Email: asd@sadfsdf.com

    Komisioni për Buxhet dhe Financa

    Tel: 038 211 186

    Email: asd@sadfsdf.com