Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gani Sadik

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Turska Demokratska Stranka Kosova (KDTP)

  Lični podaci

  • Rođen 21.09.1945 u Prištini
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Geolog
  • Geograf

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Producent
  • Organizator

  Jezici osim maternjeg

  • Albanski
  • Srpski
  • Engleski

  Adresa

  • Aktaš III, Bl. VII-5/9, Priština