Arhiva

Prva Zakonodavna Perioda (17.11.2001 - 23.11.2004)

Smajl Latifi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Nacionalni Pokret za Slobodu Kosova (LKÇK)

  Lični podaci

  • Rođen 09.10.1971
  • Oženjen, otac jednog deteta

  Obrazovanje

  • Diplomirani prof. hemije.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Èlan LKÈK (Nacionalni pokret za osloboðenje Kosova).
  • Èlan OVK (Oslobodilaèka vojska Kosova).

  Adresa

  • Ratkoce, Orahovac