Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Melihate Tërmkolli

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 08.03.1965 u Veliki Belaćevac, Kosovo Polje
  • Neudata

  Obrazovanje

  • Pravni fakultet, Prištinski univezitet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1986 – 1989, 1992 – 1998, 1998 – 2000, član Skupštine Kosova
  • Član predsedništva LDK
  • Predsedavajući foruma žena LDK

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Veliki Belaćevac, Kosovo Polje