Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Sanije Aliaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 30.07.1949 u Suvoj Reci
  • Udata, majka troje dece

  Obrazovanje

  • Nastavnica, apsolvent Pravnog fakulteta, Priština

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 34 godine rada u prosveti

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski

  Adresa

  • Uroševac