Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Naim Jerliu

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 02.11.1969
  • Otac jednog deteta

  Obrazovanje

  • Doktor medicine.
  • Magistar medicinskih nauka.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Doktor na Nacionalnom institutu za zdravlje.
  • 1998–2000. Èlan Skupštine Kosova.
  • 1997–2000. Lider podmladka LDK.
  • Od 1998. je potpredsednik LDK.
  • 1994–1997. Èlan Predsedništva podmladka LDK.
  • 1994–1995. Èlan Urednièkog odbora studentskog lista “Bota e Re”.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Priština