Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Samije Zeqiraj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođena 17.11.1951 u Uroševcu
  • Udata

  Obrazovanje

  • Viša pedagoška škola

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 30 godina radnog iskustva u prosveti
  • Zamenik vođe Ženskog foruma LDK
  • Glavni odbora LDK, član
  • Vođa Ženskog foruma LDK, ogranak za Suvu Reku

  Adresa

  • Suva Reka