Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Fadil Kryeziu

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 25.11.1965 u Pagaruša
  • Oženjen, otac dvoje dece

  Obrazovanje

  • Medicinski fakultet, Prištinski univerzitet.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Zdravstvena nega, doktor,
  • pedagog, nastavnik struène nastave.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Hrvatski
  • Srpski

  Adresa

  • Ul. “Ulcinj” br. 145, Prizren