Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Fehmi Vula

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 29.11.1941 u Djakovici
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Specijalista hirurgije

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Djakovica