Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ibush Jonuzi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 28.01.1950 u Pasoma
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani inženjer rudarstva.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Od 1973. godine u flotaciji rudnika “Trepèa“.
  • Tehnièki direktor u Trepèi.

  Adresa

  • Skenderbegova ulica, br.155, Vuèitrn