Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Behxhet Brajshori

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 11.08.1958 u Šarban-Priština
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Diplomirani ekonomista –jul – 1982, magistar ekonomskih nauka, 1990 i Akademija albanske diplomatije u Tirani, 2005.god.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Visoki struèni saradnik u Zavedu za ekonomski razvoj u oblasti energetike i obojenih metala 1983 -1990.
  • Koopresedavajuæi Departmana javnih službi 2000 – 2002.god.
  • Iskustvo u mendžiranju, upravljanju i finansijama u ekonomskim preduzeæima 2000 – 2002.god.
  • Minsitar za kulturu, omladinu, sport i nerezidentna pitanja 2002 – 2004.god.
  • Zamenik ministra za ekonomiju i finansije, od marta 2006.god.
  • Visoki struèni saradnik Ekonomskog instituta u Prištini, autor i saradnik mnogih nauènih radova iz oblasti ekonomskih nauka, kao i nezavisni nauèni istraživaè iz oblasti ekonomskih nauka.

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski
  • Hrvatski

  Adresa

  • Priština

  Telefon

  • 038/244-177 i 044/507–0