Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Lutfi Zharku

Lutfi Zharku

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 19.11.1962 u Kaèaniku
  • Oženjen, otac troje dece

  Obrazovanje

  • Ekonomski fakultet – Priština

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Finansijki direktor u „Sharri“, Hani i Elezit (1987-1988)
  • Komercijalno-finansijski direktor „Sharri“, Hani i Elezit (1989-1991)
  • Asistent za privredu u UNMIK-u , IV stub (1999-2000)
  • Direktor prodaje i marketinga u Fabrici cementa- Hani i Elezit (2000)

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski

  Adresa

  • Kaèanik