Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Shaban Halimi

Shaban Halimi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 16.05.1951 u Buzez
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Ekonomski fakultet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Šef finansijske operative u „Progres – eksport“ u Prizrenu (1978-1980)
  • Finansijski inspektor SDK u Prizrenu (1980-1983)
  • Sekretar Opšte uprave i budžeta u Dragaš (1984-1988)
  • Direktor društvenih prihoda u Dragaš (1989-1990)

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski (pasivno)

  Adresa

  • Buzez, Dragaš