Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Fadil Gashi

Fadil Gashi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratski Savez Kosova (LDK)

  Lični podaci

  • Rođen 10.06.1968 u Æupevi
  • Oženjen, otac 5 dece

  Obrazovanje

  • Policijska akademija

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Služba u policiji (1988-1990) i u obrazovanju (1991 – 1997)
  • Od 1977-1999 - komandant u mesnom štabu UÇK (OVK) u Sverki
  • Od 2003. godine direktor CZ i EP u Klini

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski (pasivno)

  Adresa

  • Æupevo – Klina