Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Safete Hadergjonaj

Safete Hadergjonaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođena 13.11.1964 u s. Voksh (Deèane)
  • Neudata

  Obrazovanje

  • Ekonomski fakultet
  • U pripremi magistarskog rada

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Profesor (novembar 1987 – avgust 1994)
  • Direktor PTUP ,,Diona,, - Deèane (avgust 1994- maj 1998)
  • Menadžer za finansije u MF (maj 1998 – novembar 2005)
  • Zvaniènik za politièka pitanja u Kancelariji premijera Kosova (avgust 2002 – novembar 2002)
  • Direktor Opšte uprave u MTI (novembar 2002 – septembar 2004)

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Deèane