Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Selvije Halimi

Selvije Halimi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođena 19.12.1970 u s. Dumnica – Podujevo
  • Neudata

  Obrazovanje

  • Pravni fakultet
  • Magistratura na zdravstvenom menadžmentu

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Sekretar Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova
  • 4 godine odbornik u Skupštini Opštine – Priština

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Engleski

  Adresa

  • Priština