Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Snežana Miliæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • SLKM (SLKM)

  Lični podaci

  • Rođena 04.06.1959 u Vuæitrnu
  • Neudata

  Obrazovanje

  • Ekonomski Fakultet –Diplomirani Ekonomista
  • Smer Ekonomika OUR-a

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 1986-1992–Referent plana i analize FPL – Vuæitrn
  • 1992-1995–Šef Materijalnog i Finacijskog Knjigovodjenja – FPL – Vuæitrn
  • 1995–1999-Rukovodilac nabavnog sektora – FPL –Vuæitrn
  • 1999-2006 –Organizacija za Zapošljavanje u Kosovskoj Mitrovici

  Jezici osim maternjeg

  • Delimicno Poznavanje Engleskog

  Adresa

  • Gojbulja, SO Vuæitrn