Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Dragiša Krstović

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • SLKM (SLKM)

  Lični podaci

  • Rođen 11.02.1947 u Dren, opština Leposavić
  • Oženjen, otac troje dece

  Obrazovanje

  • Pravni fakultet – diplomirani pravnik.

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 33 godine radnog staža – sudija Opštinskog suda.

  Adresa

  • “D. Obradovića” 2/3, Leposavić