Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Genc Gorani

Genc Gorani

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Lista qytetare ORA (ORA)

  Lični podaci

  • Rođen 13.10.1960 u Prizrenu
  • Oženjen

  Obrazovanje

  • Prirodno – matematièki fakultet, Dep. Fizike
  • Analista-programer, Advance systems institucion Paris, Francuska

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Profesosr Fizike (1982-1984)
  • Asistent za Fiziku na PMF, UP (1984-1988)
  • Programer u IKEA, Paris – Francuska (1990-1995)
  • Administrativni sistem i menadžer sistema informatike comp. SITA Paris – Franacuska (1995-2002)

  Jezici osim maternjeg

  • Francuski
  • Engleski

  Adresa

  • Prizren