Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Mahir Yağcılar

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Turska Demokratska Stranka Kosova (KDTP)

  Lični podaci

  • Rođen 06.05.1961 u Prizren
  • Oženjen, otac dvoje dece

  Obrazovanje

  • Diplomirani saobraæajni inženjer - drumski prevoz

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Predsednik KDTP-a (2000)
  • Rukovodilac Autobuske stanice u Prizrenu (2001)
  • Poslanik prvog saziva Skupštine Kosova
  • Èlan Prelaznog odbora Kosova

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Albanski

  Adresa

  • Prizren