Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Zlatica Kujundžiæ

Zlatica Kujundžiæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Graðanska Inicijativa Srbija (GIS)

  Lični podaci

  • Rođena 17.07.1963 u Uroševcu
  • Udata, majka jednog deteta

  Obrazovanje

  • Ekonomski Fakultet

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Pomoænik direktora Društva za razvoj poslovnog sistema u Fabrici šavnih cevi u Uroševcu od 02.02.1987 god.
  • U 1992 – 1993 god. je bila èlan Upravnog odbora ove fabrike i SARTIDA odnosno sadašnjeg YSS-a

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski

  Adresa

  • Niš