Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Bislim Hoti

Funkcije u Skupštini Kosova

Partija

  • Nova Demokratska Incijativa Kosova (IRDK)

Lični podaci

  • Rođen 27.05.1959 u Rogova, Đakovica
  • Oženjen, otac četvoro dece

Obrazovanje

  • Viša građevinska škola.

Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Direktor za izgradnju građevinskih objekata.
  • Privatna praksa 6 godina.
  • Projekatovanje i izgradnja.
  • Humanitarna i politička aktivnost.
  • Predsednik partije.

Adresa

  • Gjakovë