Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Mazllom Kumnova

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Alijanca za Budućnost Kosova (AAK)

  Lični podaci

  • Rođen 17.03.1946 u Gjakovë
  • I martuar, baba i katër fëmijëve

  Obrazovanje

  • Fakulltetin Filologjik,
  • Magjistër i metodikës së mësimdhënies së letërsisë

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Kryetar i Komunës së Gjakovës,
  • Këshilltar i lartë politikë

  Jezici osim maternjeg

  • Anglisht
  • Serbisht