Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Xhevat Bislimi

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Demokratska Partija Kosova (PDK)

  Lični podaci

  • Rođen 22.07.1961 u Vërban
  • I martuar

  Obrazovanje

  • Fakulltetin e gazetarisë - gazetar

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Gazetar i gazetës " Zëri i Kosovës" dhe i disa gazetave dhe revistave të tjera.
  • Kryeredaktor dhe pastaj edhe drejtor i Agjensisë së Lajmeve të Kosovës "Kosovapress"

  Jezici osim maternjeg

  • Anglishtë
  • Frengjishtë
  • Gjermanishtë (pasive)
  • Serbokroatishtë