Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Husnija Beškoviæ

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • VAKAT (VAKAT)

  Lični podaci

  • Rođen 03.12.1953 u Plavu
  • Oženjen, otac troje dece

  Obrazovanje

  • Viša Komercijalna Škola
  • Komercijalista

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • 20 godina rada u Privredi.

  Jezici osim maternjeg

  • Albanski
  • Engleski

  Adresa

  • Sl. Blagane SO Peæ