Arhiva

Druga Zakonodavna Perioda (23.11.2004 - 12.12.2007)

Vezira Emruš

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • GRADJANSKA INICIJATIVA GORE (GIG)

  Lični podaci

  • Rođena 23.04.1954 u Orèuša, Dragaš
  • udata, majka dvoje dece

  Obrazovanje

  • Ekonomistkinja
  • stalno zapošljena pri KEKu

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Aktivistkinja žena na Kosovu

  Jezici osim maternjeg

  • Srpski
  • Albanski
  • Turski
  • Engleski

  Adresa

  • Prizren