Arhiva

Treća Zakonodavna Perioda (13.12.2007 - 03.11.2010)

Donika Kadaj

Donika Kadaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  Lični podaci

  • Rođena 20.03.1979
  • Udata, majka dvoje dece

  Obrazovanje

  • Fakultet za novinarstvo i masovne komunikacije -Priština, 2002-2005. godine;
  • Postdiplomske studije masovnih komunikacija - Institut za novinarstvo i masovne komunikacije (KIJAC), 2005-2007. godine;
  • Studije na Političkom institutu u Prištini (PIPS).

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Medecines Sans Frontiers, 200-2001. godine;
  • Opština Priština, 2001-2002;
  • UNMIK, 2002-2005;
  • Energetska korporacija Kosova, 2005-2007. godine;
  • Osnivač Agencije vesti „Kosova News“, 2006. godine;
  • Parlament Kosova, 2007. godine.
  • Funkcije u AAK:Predsednik ogranka “Sunčani breg“, dva mandata; član centralnog Predsedništva AGK; član centralnog Predsedništva AAK .

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski
  • Hrvatski

  Adresa

  • Priština
   

  Komisioni për Buxhet dhe Financa

  Tel: 038 211 186

  Email: asd@sadfsdf.com

  Komisioni për Buxhet dhe Financa

  Tel: 038 211 186

  Email: asd@sadfsdf.com