Arhiva

Treća Zakonodavna Perioda (13.12.2007 - 03.11.2010)

Donika Kadaj

Donika Kadaj

Funkcije u Skupštini Kosova

  Partija

  • Alijanca za Budućnost Kosova (AAK)

  Lični podaci

  • Rođena 20.03.1979
  • Udata, majka dvoje dece

  Obrazovanje

  • Fakultet za novinarstvo i masovne komunikacije -Priština, 2002-2005. godine;
  • Postdiplomske studije masovnih komunikacija - Institut za novinarstvo i masovne komunikacije (KIJAC), 2005-2007. godine;
  • Studije na Politièkom institutu u Prištini (PIPS).

  Sadašnje ili prethodne funkcije i aktivnosti

  • Medecines Sans Frontiers, 200-2001. godine;
  • Opština Priština, 2001-2002;
  • UNMIK, 2002-2005;
  • Energetska korporacija Kosova, 2005-2007. godine;
  • Osnivaè Agencije vesti „Kosova News“, 2006. godine;
  • Parlament Kosova, 2007. godine.
  • Funkcije u AAK:Predsednik ogranka “Sunèani breg“, dva mandata; èlan centralnog Predsedništva AGK; èlan centralnog Predsedništva AAK .

  Jezici osim maternjeg

  • Engleski
  • Srpski
  • Hrvatski

  Adresa

  • Priština