Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Utorak, 27.03.2012 11:45 u sali N 225

D N E V N I R E D

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa dt.19.03.2012;
3. Sastanak sa delegacijom EU,na çelu sa g. Lawrence Meredith, shef Odjela za Kosovo u Briselu
4. Razmatranje prvog Izveštaja o sprovoðenju Plana delovanja Skupštine Kosova za Evropsko integrisanje za 2012.godinu
5. Razmatranje N/zakona br.04/L-100 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-204 o porezu na nepokretnu imovinu sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
6. Razmatranje N/zakona br.04/L-103 o izmenama i dopunama Zakona o porezu na korporacijske prihode, br.03/L-162 sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
7. Razmatranje N/zakona br. 04/L-104 o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-161 o porezu na lièni dohodak , sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
8.Razmatranje N/zakona br.04/L-99 o izmeni i dopuni Carinskog koda i akciza br.03/L-109 , sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
9. Razmatranje N/zakona br.04/L-062N zakona za selo Velika Hoça, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom
10. Razmatranje N/zakona br.04/L-93 o bankama, mikrofinancijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom.
11.Ostalo.