Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Ponedeljak, 26.03.2012 13:00 u sali N 225

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-93 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i ne bankarskim finansijskim institucijama, sa Izveštajem funkcionalne komisije za budžet i finansije, sa amandmanima

 

Zapisnik