Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Petak, 20.04.2012 10:00

D n e v n i r e d

1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,
2. Vreme za parlamentarna pitanja,
3. Drugo razmatranje Nacrta kriviènog zakonika Republike Kosova,
4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o selu Velika Hoèa,
5. Drugo razmatranje Nacrta zakona o Istorijskom centru Prizrena,
6. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim preduzeæima,
7. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnu imovinu

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 3
Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7