Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Sreda, 02.05.2012 10:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednice dt. 03.04.2012,
3. Razmatranje predloga KGR-a , u vezi odlaganja štampanja godišnjeg
Izveštaja o preformansi i njegovo objavljivanje na službenu veb stranicu,
dok spoljni revizori daju svoje mišljenje i preporuke,
4. Obaveštenje Komisije za ponovnu procenu ponuda o izboru spoljnog revizora
za reviziju finansijskih pregleda KGR-a za 2011.godinu.
5. Razno.

Zapisnik