Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Sreda, 02.05.2012 11:00 u sali C 203

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika se sednica od 18.04.2012, i 25.04.2012;
3. Razmatranje financijskog izveštaja Kosovske agencije za privatizaciju za 2011.godinu;
4. Razmatranje financijskog izveštaja Autoriteta civilne avijacije za 2011.godinu;
5. Razmatranje financijskog izveštaja Kosovske agencije za imovinu za 2011.godinu;
6. Razmatranje financijskog izveštaja Regulatorne kancelarije za energiju za 2011.godinu;
7. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-95 o dijaspori Kosova sa Izveštajem Funkcionalne komisije za obrazovanje, kulturu, omladinu, sport, javnu administraciju, lokalnu vlast i medije;
8. Razmatranje Nacrta zakona br. 04/L-67 za Kosovsku agenciju o zaštiti od zraèenja i nuklearne bezbednosti sa Izveštajem sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljoprivredu, šumarstvo, razvoj sela, životnu sredinu i prostorno planiranje;
9. Razno.

Zapisnik