Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Utorak, 08.05.2012 11:00 u sali N 302

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda ;
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 7.5.2012 ;
3. Razmatranje Nacrt Zakona o Izgradnju ,
4. Razno .

Zapisnik