Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 10.05.2012 10:00

D n e v n i r e d


1. Vreme za deklarisanja van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

4. Interpelacija sa zamenicom premijera, Edita Tahiri, u vezi sa sudbinom nestalih u
odnosu na razgovore sa Srbijom, u Briselu, prema zahtevu Grupe poslanika - potpisnika,

5. Drugo razmatranje Nacrt zakona o pozorištu,

6. Drugo razmatranje Nacrt zakona obligacionim odnosima,

7. Drugo razmatranje Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o šemi socijalne pomoæi na
Kosovu,

8. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja o budžetu Republike Kosova, za 2011. godinu,

9. Razmatranje Izveštaja o radu Sudskog instituta Kosova, za 2011. godinu,
10. Razmatranje Izveštaja o radu Nezavisne Komisije za medije, za 2011. godinu,
11. Razmatranje Izveštaja o radu Kosovske agencije protiv korupcije, za 2011. godinu,
12. Razmatranje Izveštaja o radu Radio - televizije Kosova, za 2011. godinu,
13. Razmatranje Predloga Vrhovnog suda Kosova o imenovanju èlana u Komisiji za
imovinske zahteve,

14. Razmatranje predloga Vlade Kosova za imenovanje èlana Odbora Kosovske agencije za
imovinu,


15. Razmatranje zahteva Komisije ad hoc za amandmandovanje Zakona o opštim izborima,
za dodatni rok.

16. Zahtev Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, razvoj sela, sredinu i prostorno planiranje za dodatni
rok za razmatranje Nacrt zakona o Nacionalnom parku " Šar" i Nacrt zakona o Nacionalnom parku
"Prokletije".
.

 

 

 

 

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 4
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 9
Tačka 10
Tačka 11
Tačka 13
Tačka 14
Tačka 14
Tačka 16
Tačka 17