Kalendar Susreta i Sednica

Sednica odbora

Sreda, 23.05.2012 11:00 u sali C 203

D n e v n i R e d

 

1.Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice;
3. Rasprava o Planu delovanja i o dodatnom mandatu Komisije;
4. Informisanje o održanom sastanku sa liderima politièkih partija dana 16.05.2012.godine;
5. Razno.