Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovske snage bezbednosti

Ponedeljak, 04.12.2017 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnici sa sastanak komisije oderžanoj 07.11.2017 i 14.11.2017;
3. Razmatranje u Nacrt zakona o izmeni i dojuni Zakona br.04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice. Izmenjen i dopunjen zakonor br.04/L-214;
4. Razmatranje u Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi;
5. Razno.

 

Zapisnik