Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Ponedeljak, 04.12.2017 10:00 u sali N 302

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, održane 20.11.2017;
3. Diskusija u vezi za Nacrtom zakona o Nezavisnom nadzornom odboru za Civilnu službu Kosova;
4. Diskusija o toku rada Komisije u vezi izmene i dopune N/zakona br.06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Priština;
5. Razno.

 

Zapisnik