Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 12.12.2017 10:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Razmatranje zapisnika sa prethodnih sednica,
2. Razmatranje Predlog- odluke Narodnog advokata o izboru 5 zamenika Narodnog advokata, (pozvan Narodni advokat g.Hilmi Jashari),
3. Diskusija u vezi Izveštaja Narodnog advokata u vezi fakturisanja električne energije, potrošene od četiri severnih opština Republike Kosovo, (pozvan Narodni advokat g.Hilmi Jashari),
4. Informacija Radne Grupe Komisije vezano za razmatranje peticija,
5. Razno.

 

Zapisnik