Kalendar Susreta i Sednica

Javna Rasprava

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Ponedeljak, 11.12.2017 13:00 u sali N-506

Dnevni red:

Javna Rasprava u vezi amandamentiranja Nacrta Zakona Br. 06/L-012 o glavnom gradu Republike Kosova/Pristinu.