Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Sreda, 20.12.2017 09:00 u sali N204

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacart zakona br. 06/L-020 o Budžetu Republike Kosova za 2018, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
3. Ostalo.

 

Zapisnik