Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za prava, interese zajednica i povratak

Petak, 19.01.2018 12:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka od 20.12.2017;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-005 o porezu na nepokretnu imovinu sa izveštajem i amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije;
4. Razno.

 

Zapisnik