Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 24.01.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 15.01.2018. godine,
3. Razmatranje budžeta Opštine Lipjan za 2018. godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-004 o izmeni i dopuni zakona br.03/L-094 o
Predsedniku Republike Kosova,
5. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja Nacionalna Kancelarija Revizije za 2016.godinu,
6. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
7. Usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu Komisije za period januar-decembar 2017.godinu,
8. Usvajanje godišnjeg Plana rada Komisije za 2018. God;
9. Razno.

 

Zapisnik