Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Predsedništva

Predsedništvo Skupštine

Ponedeljak, 22.01.2018 09:00 u sali C 301

Dnevni red

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,


2. Pripreme za plenarnu sednicu:

I. Nedovršene tačke plenarne sednice od 14 decembar 2017:

1. Glasanje izveštaja Institucije narodnog advokata za 2016,

2. Razmatranje godišnjeg izveštaja Fonda za penzijsku štednju Kosova za 2016,

3. Razmatranje zahteva Fonda za penzijsku štednju Kosova za usvajanje godišnjih taksa za 2018,

4. Formiranje Komisije Ad-hoc za izbor kandidata članava Odbora Radio-televizije Kosova,

5. Formiranje Komisije Ad-hoc za izbor kandidata za jednog (1) člana Odbora za žalbe.

 

II. Pripreme za narednu plenarnu sednicu:

1. Vreme za deklarisanje van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,

4. Interpelacija premijera Ramush Haradinaj, na zahtev parlamentarne grupe LDK, za informisanje Skupštine u vezi pucanja oružjem od strane g. Dardan Gashi, zamenik ministra i ministar dijaspore i strateške investicije,

5. Razmatranje predlog - Rezolucije za usvajanje objektiva za održiv razvoj - Agenda 2030 za Kosovo,

6. Prvo razmatranje Nacrta zakonika o pravima maloletnika,

7. Prvo razmatranje Nacrta zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija,

8. Prvo razmatranje Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije,

9. Prvo razmatranje zakona o tretiranju bespravne gradnje,

10. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za privatizaciju, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-115 i Zakonom br. 05/L-080,

11. Prvo razmatranje Nacrta zakona o azilu,

12. Drugo razmatranje N/zakona o standardizaciji,

13. Razmatranje godišnje izveštaja Regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2016,

14. Razmatranje godišnjeg izveštaja Agencije za statistiku Kosova za 2016,

15. Razmatranje Strategije za energiju Republike Kosova za 2017-2026,

16. Izbor jednog (1) kandidata za ne izvršnog člana Odbora Centralne banke Republike Kosova,

17. Izbor 5 (pet) zamenika narodnog advokata,

18. Predlog PG PDK- o zameni člana komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije.

 

III. Razmatranje predloga i zahteva:

 

Zapisnik