Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 30.01.2018 13:00 u sali S-II

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 12.12.2017. godine i 20.12.2017. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Plana rada Komisije za 2018. godinu;
4. Informisanje o mandatu direktora, zamenika direktora, Nadzornog odbora i članova Komisije za imovinske zahteve pri Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Informisanje o izboru troje članova Tužilačkog saveta Kosova;
6. Razmatranje dopisa Državnih opštinskih advokata;
7. Razno.