Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 06.02.2018 13:00 u sali S-I

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 16.1.2018. godine;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-025 o izmenama i dopunama Zakona br.03/L-225 o državnom tužiocu, izmenjen i dopunjen Zakonom br.05/L-034;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-14 o kritičnoj infrastrukturi;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/013 o izmenama I dopunama Zakona br.04/L-072 o kontroli I nadgledanju državne granice, izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-214;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-016 o trgovačkim društvama;
7. Razno.

 

Zapisnik