Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Utorak, 06.02.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 23.1.2018 i 30.1.2018;
3. Razmatranje u načelu Nacrtu Zakona br.06/L-046 o Inspektoratu Obrazovanja u Republici Kosova;
4. Razno.

 

Zapisnik