Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 07.02.2018 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisije od 24.01.2018. godine,
3. Razmatranje Razmatranje godišnjeg finansijski izveštaja KOSTT-a A.D, za 2016.godinu,
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-014 o kritičnoj infrastrukturi sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
5. Razmatranje Nacrt zakona br.05/L-143 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-072 o kontroli i nadzoru državne granice, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-214 sa amandmanima Funkcionalne komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti,
6. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-016 o poslovnim društvima i sa amandmanima Funkcionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja;
7. Razmatranje Izveštaja sa preporukama Radna Grupa Komisija u vezi N/zakona br.06/L-015 o carinskim merama za zaštitu prava intelektualne svojine,
8. Razno.

 

Zapisnik