Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 08.02.2018 10:00

Dnevni red

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,

2. Vreme za parlamentarna pitanja,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

4. Prvo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-219 o strancima,

5. Prvo razmatranje N/zakona o zaštiti od zračenja i o nuklearnoj sigurnosti,

6. Prvo razmatranje N/zakona o opremi pod pritiskom,

7. Prvo razmatranje N/zakona o geološkoj službi Kosova,

8. Parlamentarna rasprava, na zahtev PG Pokreta "Vetevendosje" u vezi kažnjavanja nekoliko aktivista ove političkog subjekta,

9. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g-dina Ramush Haradinaj, na zahtev PG "Lidhja Demokratike e Kosovës" i PG - "Lëvizja Vetëvednosje"  u vezi Odluke Vlade Republike Kosova br. 04/20 od 20.12.2017, Odluke br. 05/24 od 12.01.2018. god. o povećanju plata svih kategorija zaposlenih koji se plaćaju iz budžeta Republike Kosova i Odluke br. 15/24 od 12. januara 2018. god. o visini mesečne plate za porodice iz šeme socijalne pomoći,

10. Parlamentarna rasprava, na zahtev potpredsednika Skupštine Kujtim Shala i šest (6) poslanika-potpisnika o razmatranju Izveštaja o 100 dana rada Vlade Republike Kosova,

11. Razmatranje preporuka Komisije za ljudska prava, nestala lica i peticije u vezi fakturisanja električne energije potrošene u četiri severne opštine Republike Kosova,

12. Razmatranje preporuka Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo o usvajanju liste devet (9) članova Državnog saveta kvaliteta,

13. Razmatranje godišnjeg izveštaja performancije Nacionalne kancelarije revizije za 2016 godinu,

14. Razmatranje izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2016 godinu.

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 4
Tačka 5
Tačka 6
Tačka 7
Tačka 8
Tačka 11
Tačka 13